+420 602 408 575
  • KVALITNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY

    KVALITNÍ DŘEVĚNÉ PODLAHY

    široká nabídka značkových dřevěných podlach

    Přejít na nabídku

"Dívají se na nás, poslouchají a stále nám pomáhají žít a dýchat čerstvý vzduch. Jejich užitečnost, potřebnost krása i síla je nepopsatelná.
Dotkněte se jich a uvolněte svou mysl a nechejte působit váš cit. "

Jabloň | rieger.cz

"Posvátný strom"

Je stromem lásky, poznání dobra a zla, symbolem dokonalosti. Výrazem spojení člověka s přírodou, mezi životem a smrtí mezi tímto a oním světem. Sjednocuje oddělující. Posiluje nervovou soustavu i srdce.

Jabloň | rieger.cz